Stambena štednja i krediti Prve stambene štedionice

Materijali s komunikacijom štednje i kredita u Prvoj stambenoj štedionici.