Smak cijena!

Web banner
Web banner

Kampanja za prodajnu akciju koja je završavala 21. prosinca 2012., točno na datum za koji su Maje predvidjeli da će biti smak svijeta.