McDonald's kvaliteta kave

Kampanja s komunikacijom kvalitete McDonald's kave. U prvom flightu naglasak je bio na kavi s mlijekom, dok se kasnije komunikacija proširila na sve kave.